Spoednummer

035 601 2388 kies 1

Wilt u zich als nieuwe patiënt aanmelden bij de praktijk? Huisartsenpraktijk Segaar is geopend voor inwoners uit Soest of inwoners die in Soest zijn komen wonen. Mocht u in Soest al een huisarts hebben dan graag eerst telefonisch contact met ons opnemen.
Heeft u momenteel een huisarts binnen Soest? Dan vragen wij u om voor uw inschrijving eerst een kennismakingsgesprek te plannen.

Bij uw inschrijving vragen wij u of u toestemming geeft voor het LSP. Hiermee gaat u akkoord met de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze link kunt u direct uw toestemming of weigering regelen. Meer informatie over het LSP kunt u hier vinden.

De inschrijving is definitief zodra u per e-mail of telefoon een bevestiging van ons heeft ontvangen.
Per persoon dient een eigen inschrijfformulier ingevuld te worden.

Wij vragen u altijd om de vorige huisarts (indien van toepassing) op de hoogte te stellen van uw inschrijving. Op deze manier geeft u toestemming dat zij uw dossier mogen versturen.

  Persoonsgegevens
  Geboortedatum

  Geslacht  Kopie identiteitsbewijs

  Adresgegevens

  Uw zorgverzekering  Uw contactpersoon (optioneel)


  Uw vorige huisarts


  Belangrijke gegevens/opmerkingen

  Opmerkingen

  Geeft u toestemming voor het LSP?