Nieuwe praktijkinformatie
Spoednummer

035 601 2388 kies 1

Een verwijzing naar een specialist maakt de huisarts in samenspraak met de patiënt. De kosten voor een specialistisch consult gaan af van het eigen risico.
Controleer altijd bij de zorgverzekeraar of er een contract is afgesloten met de zorgaanbieder i.v.m. de vergoeding.

Wij verwijzen niet achteraf
Het komt helaas nog wel eens voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken een afspraak maken met een specialist en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.
De huisarts mag achteraf geen verwijzing schrijven. Zou hij dit wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor de zorg in het ziekenhuis. Dit wil zeggen dat de huisarts naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de zorgverzekeraar als er geen verwijzing is. Doen zij dat wel, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar terecht.