Nieuwe praktijkinformatie
Spoednummer

035 601 2388 kies 1

Soms kunt u vanwege uw ziekte aan bepaalde verplichtingen niet voldoen, heeft u vanwege een beperking extra hulpmiddelen of een andere huisvesting nodig. Of heeft u letsel na een ongeluk en wilt u een schadeclaim indienen bij de tegenpartij. De instanties die daar een beslissingen over moeten nemen, kunnen u vragen om een medische verklaring van uw huisarts.

In de praktijk worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de de instantie die de informatie nodig heeft, de vragen over uw aandoening schriftelijk aan de huisarts stelt. U verklaart schriftelijk dat u de huisarts toestemming geeft om deze informatie te verstrekken. Uiteraard moet de huisarts de vragen volledig en naar waarheid beantwoorden, maar kunt u altijd vragen om de brief in te zien voordat deze verstuurd wordt.

Meer weten waarom er geen verklaring gegeven kan worden?
Dit kunt u lezen op de website van het KNMG of in dit document.