Spoednummer

035 601 2388 kies 1

Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken die u niet door wilt laten gaan, van tevoren af te zeggen. Het is vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Dit betekent tijdsverlies voor de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Op dit moment had iemand anders geholpen kunnen worden.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Meld dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de assistente. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail.
Overmacht/onverwachte situaties kunnen zich voordoen, daar hebben wij natuurlijk begrip voor.

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
Indien u een tweede keer een afspraak niet tijdig afzegt en er geen sprake is van overmacht, brengen wij een wegblijftarief in rekening. Het tarief is vastgesteld op €20,00. Wij brengen het tarief in rekening bij de patiënt zelf.
Let op: het wegblijftarief is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.